Backup

Backup je najpomembnejša zaščita podatkov pred izgubo v podjetju

V IT, backup oz. proces izdelave backupov se nanaša na izdelavo kopij podatkov na tak način da se dodatne kopije lahko uporabijo za restavriranje originalnih podatkov ob izgubi le teh. Backup je primarno uporaben za dva namena. Prvi je restavriranje izgubljenih podatkov kot posledica okvare ali nesreče (disaster recovery). Drugi namen je restavriranje manjšega števila podatkov kot posledica nenamernega brisanja ali okvare podatkov. Izguba podatkov je tudi zelo razširjena (2/3 internetnih uporabnikov je že doživela večjo izgubo podatkov).

Ker backup sistemi vsebujejo vsaj eno kopijo vseh podatkov namenjenih shranjevanju, je zahtevana velikost prostora precejšnja. Organiziranje prostora in oblikovanje backup procesa je precej komplicirano. V zadnjem času je na voljo več različnih podatkovnih nosilcev, ki so primerni za izdelavo backupov. Obstaja tudi več načinov povezave nosilcev za geografsko redundanco, podatkovno varnost in prenosljivost.

V večini organizacij obstaja zaupanje v zanesljivo izdelavo kopij in same tehnike, potrebno pa je vzeti v obzir vse omejitve in tudi človeški faktor. Backup pa je ob izvajanju vzdrževanja na žalost verjetno najbolj zapostavljen del informacijskih sistemov.

Pokličite zdaj