Vzpostavitev omrežja

 

Načrtovanje omrežja je pomemben začetek izgradnje informacijskega sistema

 

1. Načrtovanje omrežja

Je najpomembnejši del pri vzpostavitvi omrežja, saj predvideva strojno, programsko opremo in nastavitve za vse naslednje korake.

 

2. Zagotovitev ustrezne strojne opreme in ponudnika internetnih storitev

Pri tem je potrebno paziti na dostopnost, zanesljivost (pri visoki zanesljivost več ponudnikov) in efektivnost opreme.

 

3. Nastavitev usmerjevalnika in stikal

Nastavitev opcij usmerjevalnika in stikal za efektivno in nemoteno delovanje

 

4. Vzpostavitev povezave med usmerjevalnikom in internetom

Sama povezava ni avtomatična, zato je potrebno podatke od ponudnika prenesti na usmerjevalnik, ki potem usmerja promet med različnimi omrežji

 

5. Vzpostavitev povezave med računalniki in napravami ter omrežjem

Povezava vseh delov v neko celoto, ki omogoča nemoteno delovanje sistema, skupinsko delo, ...

 

6. Ustvarjanje skupin uporabnikov (skupna raba datotek, tiskalnikov, ...)

S tem se izognemo prekomernemu prometu, podvojevanju podatkov, centralno shranjenim podatkom lahko omogočimo večjo varnost, zanesljivost, 24-urno delovanje, ...

Pokličite zdaj